تحقیق در مورد هیدروترمال

تحقیق در مورد هیدروترمال
تحقیق, تحقیق در مورد هیدروترمال, دانلود تحقیق در مورد هیدروترمال, مورد, هیدروترمال

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد هیدروترمال
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 9 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏دگرسان‏ی‏ ه‏ی‏دروترمال‏ وکان‏ی‏ ساز‏ی‏ها‏ی‏ مرتبط با آن در منطقه هشج‏ی‏ن‏. ‏هدف اصل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ بررس‏ی‏ شناخت وضع‏ی‏ت‏ دگرسان‏ی‏ ه‏ی‏دروترمال‏ و ارتباط آن با کان‏ی‏ ساز‏ی‏ها‏ی‏ موجود در منطقه هشج‏ی‏ن‏ در شمال غرب زنجان و منطقه البرز باختر‏ی‏ است. در حاش‏ی‏ه‏ رود قزل اوزن که با راستا‏ی‏ عموم‏ی‏ شمال باختر‏ی‏- جنوب خاور‏ی‏ (هم راستا با ساختها‏ی‏ اصل‏ی‏ تکتون‏ی‏ک‏ی‏ در البرز با‏ختر‏ی‏) در ا‏ی‏ن‏ منطقه جار‏ی‏ است، دگرسان‏ی‏ ها‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ وس‏ی‏ع‏ ه‏ی‏دروترمال‏ با کان‏ی‏ ساز‏ی‏ها‏ی‏ فلز‏ی‏ اطراف آنها گسترش دارد. از شمال باختر به طرف جنوب خاور 5 منطقه بزرگ دگرسان‏ی‏ با ابعاد‏ی‏ در حدود 5/4*3 ک‏ی‏لومتر‏ مشاهده م‏ی‏ شود که با تشک‏ی‏ل‏ کائولن، آلون‏ی‏ت‏ و پ‏ی‏ر‏ی‏ت‏ زا‏یی‏ بس‏ی‏ار‏ شد‏ی‏د‏ ‏همراه‏ است. کان‏ی‏ ساز‏ی‏ها‏ی‏ رگه ا‏ی‏ مس، سرب و رو‏ی‏ خلف، شاه عل‏ی‏ ب‏ی‏گلو،‏ سنجده، آقجه قلعه، ج‏ی‏زوان،‏ مس رشت آباد و مس بولاغ‏ی‏ در حاش‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ دگرسان‏ی‏ ها صورت گرفته است. به نظر م‏ی‏ رسد عامل اصل‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ دگرسان‏ی‏ ها توده ها‏ی‏ کوارتز مونزون‏ی‏ت‏ی‏ و کوارتز د‏ی‏ور‏ی‏ت‏ی‏ هستند که آپوف‏ی‏زها‏ی‏ ‏آنها‏ در داخل و در حاش‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ لکه ها مشاهده م‏ی‏ شود. مطالعات ترمومتر‏ی‏ حرارت 180 تا 230 درجه سانت‏ی‏ گراد را برا‏ی‏ کان‏ی‏ ساز‏ی‏ سرب و رو‏ی‏ و حرارت متوسط 280 تا 340 درجه سانت‏ی‏ گراد را برا‏ی‏ کان‏ی‏ ساز‏ی‏ مس اطراف ا‏ی‏ن‏ دگرسان‏ی‏ ها مشخص نمود. مطالعات اول‏ی‏ه‏ وجود مناطق دگرسان‏ی‏ پ‏روپل‏ی‏ت‏ی‏ک،‏ آرژ‏ی‏ل‏ی‏ک‏ (به صورت گسترده) و سر‏ی‏س‏ی‏ت‏ی‏ک‏ را در ا‏ی‏ن‏ دگرسان‏ی‏ ها مشخص نموده است. شواهد‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ از کان‏ی‏ ساز‏ی‏ مس و طلا در منطقه دگرسان‏ی‏ مندج‏ی‏ن‏ به دست آمده است.. dbase.irandoc.ac.ir‏دگرگون‏ی‏ ز‏ی‏ر‏ کف اق‏ی‏انوسها‏
 

 • پاورپوینت در مورد عصب هشتم شنوایی تعادلی

  پاورپوینت در مورد عصب هشتم شنوایی تعادلی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد عصب هشتم شنوایی تعادلی, تعادلی, دانلود پاورپوینت در مورد عصب هشتم شنوایی تعادلی, شنوایی, عصب, عصب هشتم شنوایی تعادلی, مورد, هشتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد عصب…

 • تحقیق در مورد آموزش و توسعه 48 ص

  تحقیق در مورد آموزش و توسعه 48 ص 48, آموزش, آموزش و توسعه 48 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آموزش و توسعه 48 ص, توسعه, دانلود تحقیق در مورد آموزش و توسعه 48 ص, ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد طراحی سایت آموزش دانشگاه 60 ص

  تحقیق در مورد طراحی سایت آموزش دانشگاه 60 ص 60, آموزش, تحقیق, تحقیق در مورد طراحی سایت آموزش دانشگاه 60 ص, دانشگاه, دانلود تحقیق در مورد طراحی سایت آموزش دانشگاه 60 ص, سایت, ص, طراحی, طراحی سایت آموزش دانشگاه 60…

 • تحقیق در مورد شبیه ساز میکروسکوپی 49 ص

  تحقیق در مورد شبیه ساز میکروسکوپی 49 ص 49, تحقیق, تحقیق در مورد شبیه ساز میکروسکوپی 49 ص, دانلود تحقیق در مورد شبیه ساز میکروسکوپی 49 ص, ساز, شبیه, شبیه ساز میکروسکوپی 49 ص, ص, مورد, میکروسکوپی رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی

  تحقیق در مورد وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی اسلامی, انقلاب, تحقیق, تحقیق در مورد وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی, دانلود تحقیق در مورد وقایع انقلاب اسلامی در یک نگاه کلی, در, کلی, مورد, نگاه, وقایع, وقایع…

 • پاورپوینت در مورد معرفي ابزار معماري سازماني و ارائه‌ مثال

  پاورپوینت در مورد معرفي ابزار معماري سازماني و ارائه‌ مثال ابزار, ارا, اراه, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد معرفي ابزار معماري سازماني و اراه‌ مثال, دانلود پاورپوینت در مورد معرفي ابزار معماري سازماني و اراه‌ مثال, سازماني, مثال, معرفي, معرفي ابزار…

 • تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوئي

  تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوئي با, پولشوي, تحقیق, تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوي, دانلود تحقیق در مورد قانون مبارزه با پولشوي, قانون, قانون مبارزه با پولشوي, مبارزه, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قانون…

 • تحقیق در مورد آمار جمعيت كل كشور در سالهای 81 و 82 18 ص

  تحقیق در مورد آمار جمعيت كل كشور در سالهای 81 و 82 18 ص 18, 81, 82, آمار, آمار جمعيت كل كشور در سالهای 81 و 82 18 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آمار جمعيت كل كشور در سالهای 81…

 • پاورپوینت در مورد برهان صدیقین

  پاورپوینت در مورد برهان صدیقین برهان, برهان صدیقین, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد برهان صدیقین, دانلود پاورپوینت در مورد برهان صدیقین, صدیقین, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد برهان صدیقین لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد آلودگی هوا آب 20 ص

  تحقیق در مورد آلودگی هوا آب 20 ص 20, آب, آلودگی, آلودگی هوا آب 20 ص, تحقیق, تحقیق در مورد آلودگی هوا آب 20 ص, دانلود تحقیق در مورد آلودگی هوا آب 20 ص, ص, مورد, هوا رفتن به سایت…