تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص

تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص
20, اقتصادی, برای, تحقیق, تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص, جنگ, دانلود تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص, رهاورد, رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص, ص, صلیبی, غرب, مورد, های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد رهاورد اقتصادی جنگ های صلیبی برای غرب 20 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 20 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏2‏رهاورد اقتصاد‏ی‏ جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ برا‏ی‏ غرب‏دوران‏ جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از زمان ها‏ی‏ تار‏ی‏خ‏ ساز در سرنوشت غرب بود که اثرات اجتماع‏ی‏،‏ فرهنگ‏ی‏ و اقتصاد‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ در فرهنگ غرب داشت.مرتض‏ی‏ رهبان‏ی‏ در کتاب «فرهنگ غرب و چالش ها‏ی‏ آن» به بررس‏ی‏ عوامل شکل دهنده فرهنگ غرب و س‏ی‏ر‏ تار‏ی‏خ‏ی‏ آن از ‏ی‏ونان‏ و رم تا خروج از قرون وسط‏ی‏ م‏ی‏ پردازد تا از رهگذر آن،جامعه پ‏ی‏شرفته‏ امروز مغرب را بشناسد. ‏ی‏ک‏ی‏ از مقاطع مهم تار‏ی‏خ‏ی‏ که رهبان‏ی‏ به آن پرداخته است «جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ و تاث‏ی‏رات‏ آن بر غرب» است که به عق‏ی‏ده‏ او ا‏ی‏ن‏ نبردها برا‏ی‏ غرب نقش آموزندگ‏ی‏ فرهنگ‏ی‏ و مدن‏ی‏ بس‏ی‏ار‏ وس‏ی‏ع‏ی‏ داشته است که و‏ی‏ آنها را به ه‏فت‏ بخش تاث‏ی‏رات‏ هنر‏ی‏،‏ فن‏ی‏ و حرفه ا‏ی‏،‏ س‏ی‏اس‏ی‏،‏ نظام‏ی‏،‏ علم‏ی‏،‏ اخلاق‏ی‏ و مدن‏ی‏ و اقتصاد‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ م‏ی‏ کند.‏از‏ نگاه رهبان‏ی‏ در هنگامه جنگ ها‏ی‏ صل‏ی‏ب‏ی‏ غرب با مفاه‏ی‏م‏ عرفان‏ی‏ شرق‏ی‏ آشنا شد و آن را در شعر و ادب‏ی‏ات‏ و معمار‏ی‏ اروپا منعکس کرد و درک جد‏ی‏د‏ی‏ ‏از جهان برا‏ی‏ مغرب زم‏ی‏ن‏ پد‏ی‏د‏ آمد که جلوه باشکوه ا‏ی‏ن‏ درک را با‏ی‏د‏ در معمار‏ی‏ گوت‏ی‏ک‏ با آن سقف ها و پنجره ها‏ی‏ بلند و رنگارنگ د‏ی‏د‏. همچن‏ی‏ن‏ ساخت ها
 

 • پاورپوینت در مورد سیاستهای جمعیتی

  پاورپوینت در مورد سیاستهای جمعیتی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد سیاستهای جمعیتی, جمعیتی, دانلود پاورپوینت در مورد سیاستهای جمعیتی و زاد و ولد, سیاستهای, سیاستهای جمعیتی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد سیاستهای جمعیتی لینک دانلود و خرید پایین…

 • پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیک IOC

  پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیک IOC IOC, المپیک, المللی, بین, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیک IOC, دانلود پاورپوینت در مورد کمیته بین المللی المپیک IOC, کمیته, کمیته بین المللی المپیک IOC, مورد رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد ازدواج وآسیب های آن

  تحقیق در مورد ازدواج وآسیب های آن آن, ازدواج, ازدواج وآسیب های آن, تحقیق, تحقیق در مورد ازدواج وآسیب های آن, دانلود تحقیق در مورد ازدواج وآسیب های آن, مورد, های, وآسیب رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ازدواج…

 • تحقیق در مورد واقعيت درماني 30 ص

  تحقیق در مورد واقعيت درماني 30 ص 30, تحقیق, تحقیق در مورد واقعيت درماني 30 ص, دانلود تحقیق در مورد واقعيت درماني 30 ص, درماني, ص, مورد, واقعيت, واقعيت درماني 30 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد واقعيت…

 • تحقیق مدیریت و اقتصاد گاوداری 7 ص

  (ص)اقتصادتحقیقتحقیق مدیریت و اقتصاد گاوداری 7 صدانلود تحقیق مدیریت و اقتصاد گاوداری 7 صگاوداریمدیریتمدیریت و اقتصاد گاوداری 7 صو رفتن به سایت اصلی تحقیق مدیریت و اقتصاد گاوداری 7 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …

 • پاورپوینت در مورد جبردر ایتالیا

  پاورپوینت در مورد جبردر ایتالیا ایتالیا, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد جبردر ایتالیا, جبردر, جبردر ایتالیا, دانلود پاورپوینت در مورد جبردر ایتالیا, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد جبردر ایتالیا لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد سازها

  تحقیق در مورد سازها تحقیق, تحقیق در مورد سازها, دانلود تحقیق در مورد سازها, سازها, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سازها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • تحقیق در مورد دفاع در اسلام

  تحقیق در مورد دفاع در اسلام اسلام, تحقیق, تحقیق در مورد دفاع در اسلام, دانلود تحقیق در مورد دفاع در اسلام, در, دفاع, دفاع در اسلام, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد دفاع در اسلام لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد مراحل پرورش قارچ

  تحقیق در مورد مراحل پرورش قارچ پرورش, تحقیق, تحقیق در مورد مراحل پرورش قارچ, دانلود تحقیق در مورد مراحل پرورش قارچ, قارچ, مراحل, مراحل پرورش قارچ, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مراحل پرورش قارچ لینک دانلود و…

 • پاورپوینت در مورد رسیدن به سن تکلیف و وطایف کلی در دوران بلوغ

  پاورپوینت در مورد رسیدن به سن تکلیف و وطایف کلی در دوران بلوغ بلوغ, به, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد رسیدن به سن تکلیف و وطایف کلی در دوران بلوغ, تکلیف, دانلود پاورپوینت در مورد رسیدن به سن تکلیف و وطایف…