تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص

تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص
8, تحقیق, تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص, ترک, ترک های دیوار 8 ص, دانلود تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص, دیوار, ص, مورد, های

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد ترک های دیوار 8 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 8 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏مقدمه‏پيچيدگي‏ ‏رفتار‏ ‏سازه‏ ‏هاي‏ ‏آجري‏ ‏مانع‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏روشهاي‏ ‏جامعي‏ ‏براي‏ ‏تحليلي‏ ‏خواص‏ ‏مکانيکي‏ ‏سازه‏ ‏اي‏ ‏آنها‏ ‏بوجود‏ ‏آيد‏. ‏رفتارهاي‏ ‏ناهمگن‏ ‏و‏ ‏غير‏ ‏خطي‏ ‏و‏ ‏وجود‏ ‏ترکهاي‏ ‏فراوان‏ ‏از‏ ‏يک‏ ‏سو‏ ‏و‏ ‏صفحه‏ ‏اي‏ ‏بودن‏ ‏اجزا‏ ‏سازهاي‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏ديگر‏ ‏پيچيدگي‏ ‏خاصي‏ ‏را‏ ‏ايجاد‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏جز‏ ‏با‏ ‏روشهاي‏ ‏اجزاي‏ ‏محدود‏ ‏نميتوان‏ ‏از‏ ‏وضعيت‏ ‏تنشها‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏بدست‏ ‏آورد‏.‏شکست‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏و‏ ‏عرضي‏ ‏اصلي‏ ‏ترين‏ ‏حالتهاي‏ ‏شکست‏ ‏ميباشند‏. ‏زيرا‏ ‏در‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏آجري‏ ‏سقف‏ ‏بر‏ ‏ديوارها‏ ‏تکيه‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏سقوط‏ ‏ديوارها‏ ‏احتمال‏ ‏در‏ ‏هم‏ ‏فروريختن‏ ‏کل‏ ‏ساختمان‏ ‏ميباشد،‏ ‏بنابر‏ ‏اين‏ ‏ناپايداري‏ ‏ديوارها‏ ‏را‏ ‏ميتوان‏ ‏به‏ ‏منزله‏ ‏ناپايداري‏ ‏کلي‏ ‏دانست‏.‏شکستهاي‏ ‏برشي‏ ‏و‏ ‏خمشي‏ ‏حالتهاي‏ ‏اصلي‏ ‏شکست‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏ميباشند‏. ‏ديوارهاي‏ ‏ميان‏ ‏قاب‏ ‏در‏ ‏مقايسه‏ ‏با‏ ‏ديوارهاي‏ ‏مجزا‏ ‏و‏ ‏پايه‏ ‏ها‏ ‏داراي‏ ‏شکل‏ ‏پذيري‏ ‏بيشتري‏ ‏هستند‏. ‏مقاومت‏ ‏و‏ ‏ظرفيت‏ ‏اتلاف‏ ‏انرژي‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏توام‏ ‏با‏ ‏ميانقاب‏ ‏بسيار‏ ‏بيشتر‏ ‏از‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏خالي‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏لذا‏ ‏در‏ ‏يک‏ ‏قاب‏ ‏حاوي‏ ‏دوار‏ ‏داخلي‏ ‏،‏ ‏حتي‏ ‏عليرغم‏ ‏افزايش‏ ‏نيروها‏ ‏به‏ ‏علت‏ ‏افزايش‏ ‏سختي‏ ‏،‏ ‏پايداري‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏زلزله‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ .‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏چون‏ ‏پهناي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏آجري‏ ‏کم‏ ‏و‏ ‏بيش‏ ‏مساوي‏ ‏ارتفاع‏ ‏ديوار‏ ‏و‏ ‏گاهي‏ ‏بيشتر‏ ‏است‏ ‏لذا‏ ‏نميتوان‏ ‏جابجايي‏ ‏جانبي‏ ‏ديوار‏ ‏را‏ ‏صرفا‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏خمش‏ ‏دانست‏ ‏بلکه‏ ‏برش‏ ‏ميتواند‏ ‏سهم‏ ‏زيادي‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏. ‏همچنين‏ ‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ديوارهاي‏ ‏برشي‏ ‏آجري‏ ‏مسلح‏ ‏،‏ ‏وقوع‏ ‏يکي‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نوع‏ ‏لغزش‏ ‏افقي‏ ‏يا‏ ‏قائم‏ ‏به‏ ‏عواملي‏ ‏نظير‏ ‏مقدار‏ ‏سربار،‏ ‏نسبت‏ ‏بعدي‏ (‏ارتفاع‏ ‏به‏ ‏طول‏) ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏مقاومت‏ ‏برشي‏ ‏درزهاي‏ ‏افقي‏ ‏به‏ ‏قائم‏ ‏بستگي‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏تعيين‏ ‏دقيق‏ ‏ان‏ ‏بسيار‏ ‏مشکل‏ ‏است‏.‏با‏ ‏استقرار‏ ‏کمرکش‏ ‏در‏ ‏ديوار‏ ‏ميتوان‏ ‏از‏ ‏نسبت‏ ‏بعدي‏ ‏ديوار‏ ‏کاست‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نتيجه‏ ‏بر‏ ‏کارايي‏ ‏ميلگردهاي‏ ‏افقي‏ ‏افزود‏.‏شرط‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏کمرکش‏ ‏بتواند‏ ‏جلوي‏ ‏ترک‏ ‏قطري‏ ‏اصلي‏ ‏را‏ ‏سد‏ ‏کند‏ ‏اين‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏مقاومت‏ ‏خمشي‏ ‏لازم‏ ‏برخوردار‏ ‏باشد‏. ‏تحقيقات‏ ‏نشان‏ ‏ميدهد‏ ‏که‏ ‏وجود‏ ‏درزهاي‏ ‏قائم‏ ‏بر‏ ‏سختي‏ ‏و‏ ‏مقاومت‏ ‏اثري‏ ‏کاهنده‏ ‏دارد‏ ‏اما‏ ‏درز‏ ‏افقي‏ ‏عمدتا‏ ‏سختي‏ ‏و‏ ‏مقاومت‏ ‏ترک‏ ‏قطري‏ ‏را‏ ‏کم‏ ‏ميکند‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏مقاومت‏ ‏شکست‏ ‏کنج‏ ‏تاثير‏ ‏چنداني‏ ‏ندارد‏.‏در‏ ‏طراحي‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏بادبندي‏ ‏شده‏ ‏تاثير‏ ‏ميانقابها‏ ‏بر‏ ‏سختي‏ ‏را‏ ‏بايد‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفت‏ ‏ولي‏ ‏ميتوان‏ ‏مقاومت‏ ‏ميانقاب‏ ‏را‏ ‏ناديده‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏مقاومت‏ ‏بادبند‏ ‏اکتفا‏ ‏کرد،‏ ‏اگر‏ ‏بخواهيم‏ ‏مقاومت‏ ‏ميانقاب‏ ‏را‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏بگيريم‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏زحمت‏ ‏ميتوان‏ ‏مقاومت‏ ‏اين‏ ‏قابها‏ ‏را‏ ‏بطور‏ ‏قطعي‏ ‏برآورد‏ ‏کرد‏ ‏زيرا‏ ‏اولا‏ ‏وجود‏ ‏بادبند‏ ‏باعث‏ ‏بريدگي‏ ‏ميانقاب‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ثانيا‏ ‏در‏ ‏دوره‏ ‏هاي‏ ‏مکرر‏ ‏بارگذاري‏ ‏ميانقاب‏ ‏رفتاري‏ ‏کاهنده‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏قاب‏ ‏بادبنددار‏ ‏فرق‏ ‏ميکند‏.‏بناهاي‏ ‏باستاني‏ ‏بر‏ ‏خلاف‏ ‏ساختمانهاي‏ ‏روستايي‏ ‏يا‏ ‏شهري‏ ‏آجري‏ ‏و‏ ‏خشتي‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏زلزله‏ ‏هاي‏ ‏مخرب‏ ‏تاب‏ ‏مقاومت‏ ‏ندارند،‏ ‏داراي‏ ‏مقاومت‏ ‏بيشتري‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نيروهاي‏ ‏زلزله‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏تحمل‏ ‏خساراتي‏ ‏پايداري‏ ‏کلي‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏حفظ‏ ‏مي‏ ‏کنند‏.‏گنبدها‏ ‏به‏ ‏دليل‏ ‏شکل‏ ‏پوسته‏ ‏اي‏ ‏شان‏ ‏از‏ ‏مقاومت‏ ‏بالايي‏ ‏برخوردارند‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏از‏ ‏دست‏ ‏دادن‏ ‏بخشي‏ ‏از‏ ‏تکيه‏ ‏گاه‏ ‏براحتي‏ ‏ميتوانند‏ ‏تنشها‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏مجدد‏ ‏توزيع‏ ‏کرده‏ ‏،‏ ‏پايدار‏ ‏بمانند‏.
 

 • گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : درمان اختلال در یادگیری مفهوم ضرب با روش های مناسب

  گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : درمان اختلال در یادگیری مفهوم ضرب با روش های مناسب گزارش تخصصی, گزارش تخصصی برای دانش آموزان رفتن به سایت اصلی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : درمان اختلال در یادگیری مفهوم ضرب با…

 • پاورپوینت در مورد فصل چهارم مسيريابي در شبکه اينترنت

  پاورپوینت در مورد فصل چهارم مسيريابي در شبکه اينترنت اينترنت, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد فصل چهارم مسيريابي در شبکه اينترنت, چهارم, دانلود پاورپوینت در مورد فصل چهارم مسيريابي در شبکه اينترنت, در, شبکه, فصل, فصل چهارم مسيريابي در شبکه اينترنت,…

 • تحقیق در مورد ناصرالدین شاه 34 ص

  تحقیق در مورد ناصرالدین شاه 34 ص 34, تحقیق, تحقیق در مورد ناصرالدین شاه 34 ص, دانلود تحقیق در مورد ناصرالدین شاه 34 ص, شاه, ص, مورد, ناصرالدین, ناصرالدین شاه 34 ص رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد ناصرالدین…

 • پاورپوینت در مورد ستون سازی

  پاورپوینت در مورد ستون سازی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد ستون سازی, دانلود پاورپوینت در مورد ستون سازی, سازی, ستون, ستون سازی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد ستون سازی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی

  پاورپوینت در مورد اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی اشکال, اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد اشکال دارویی و محاسبات دوزاژ دارویی, دارویی, دانلود پاورپوینت در مورد اشکال دارویی, دوزاژ, محاسبات, مورد, و رفتن به سایت…

 • حسابداری و فرایندهای سیاسی

  حسابداریحسابداری و فرایندهای سیاسیدانلود حسابداری و فرایندهای سیاسیسیاسیفرایندهایو رفتن به سایت اصلی حسابداری و فرایندهای سیاسی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 25 اسلاید  قسمتی…

 • تحقیق در مورد خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم 23 ص

  تحقیق در مورد خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم 23 ص 23, اطلاع, براي, ت, تحقیق در مورد خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم 23 ص, جهان, خدمات, خدمات اطلاع رساني كشاورزي براي كشورهاي جهان سوم…

 • تحقیق در مورد تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری 64 ص

  تحقیق در مورد تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری 64 ص 64, اساسی, اصطلاحات, برداری, تحقیق, تحقیق در مورد تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری 64 ص, تعاریف, تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه برداری 64 ص, دانلود تحقیق در مورد…

 • تحقیق در مورد قاجار

  تحقیق در مورد قاجار تحقیق, تحقیق در مورد قاجار, دانلود تحقیق در مورد قاجار, قاجار, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد قاجار لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر تاریخچه, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه کشاورزی, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر, مخدر, مواد, نظری, وپیشینه رفتن به سایت اصلی مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه مواد مخدر لینک…